KÖRNYEZETPOLITIKA

 

A társaság vezetése tudatában van annak, hogy a társadalmak- fenntartható fejlődését csak a makro és mikro szintű környezeti politikák és célok meghatározásával és gyakorlati megvalósításával lehet biztosítani, ezért fogalmazza meg saját környezet politikáját.

Az Unikomtech Gép Kft. minden tevékenységének állandó alkotórésze a környezeti szempontok figyelembevétele. A törvényi előírások betartása szükséges minimum, de nem állhatunk meg ezen a szinten.

A környezetközpontú irányítási rendszer érvényessége az UNIKOMTECH GÉP KFT. új jármű munkavégző gép kommunális és építőgép kereskedelem felépítménygyártás, alkatrész kereskedelem, kommunális és építő berendezések gyártása, kereskedelme, szerviz tevékenységekre terjed ki.

Arra törekszik, hogy a tevékenységeivel összefüggésbe hozható környezeti terhelés a lehető legkisebb és kezelhető legyen.

A TÁRSASÁG KÖRNYEZETI TELJESÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS SZÁNDÉKAI, ELVEI ÉS FŐ IRÁNYVONALA:

 • A környezetközpontú irányítási rendszer működését biztosító, és a rendszer lényeges elemeit és azok kölcsönhatásait leíró dokumentációt hoz létre, amelyet bevezet, fenntart, valamint gondoskodik arról, hogy valamennyi munkatárs ismerje annak rá vonatkozó tartalmát.
 • A társaság elkötelezi magát a környezetközpontú irányítási rendszerének folyamatos javítására.
 • Különös figyelmet fordít a környezeti terhelések csökkentésére, tehát előtérbe helyezi az ehhez kapcsolódó technológiákat, a termékének életciklus elemzését alapul véve.
 • Elkötelezettséget vállal arra, hogy folyamatosan megfelel a társaságra és tevékenységére vonatkozó környezetvédelmi jogszabályoknak, határozatoknak, szabványelőírásoknak, vevői követelményeknek és belső szabályozásoknak.
 • Folyamatosan gondoskodik a munkatársak környezettudatosságának fokozásáról.
 • Új tudományos eredmények felhasználásával folyamatosan fejleszti szolgáltatásait, technológiáit a környezeti szempontok és a költségcsökkentés lehetőségeinek figyelembevételével (elérhető legjobb technológia).
 • Ösztönzi alvállalkozóit a környezetközpontú irányítási rendszer egyes elemeinek bevezetésére, illetve tájékoztatja ezzel kapcsolatos kötelezettségeikről.
 • Végül gondoskodik arról, hogy a társaság környezeti politikája, tevékenysége és a környezetre gyakorolt hatása legyen nyilvános, azaz bárki számára hozzáférhető.

 

MINŐSÉGPOLITIKA

 

Társaságunk, az Unikomtech Gép Kft. legfőbb célja a következő:

Vevőink számára megfelelő minőségű és megbízhatóságú tevékenység nyújtása új jármű kereskedelem, felépítmény gyártás, alkatrész kereskedelem, kommunális berendezések gyártása, kereskedelme szerviz tevékenységek vonatkozásában.

Magas szolgáltatási szállítási pontosság, hatékony vevőszolgálat és támogatás biztosítása a szolgáltatásunk magas minősége érdekében.

Ennek eléréséhez a belső és külső elemeket folyamatokként kezelve:

 • A VEVŐ által elvárt normákat legnagyobb odafigyeléssel betartjuk.
 • Munkavállalóinknak jó munkakörülményeket, etikus bért, folyamatos szakmai fejlődési lehetőséget biztosítunk.
 • Minőségirányítási rendszerünket az MSZ EN 9001:2015 szabvány szerint működtetjük.
 • Rendszerünk fejlesztése a vezetés kiemelt feladata és felelőssége, a minőség iránti elkötelezettsége példamutatásában és a minőségjavításban vállalt tudatos szerepében mutatkozik meg.
 • Adatgyűjtés és elemzés adja a döntéseik alapját, folyamataink mérőszámai adják meg a fejlesztéshez a szükséges keretet.
 • Célunk a tulajdonosaink számára a lehető legnagyobb profit elérése.
 • Ösztönözzük szállítóinkat a magasabb színvonalú termékek, anyagok szállítására, gyártására, forgalmazására, törekszünk a kölcsönösen előnyös kapcsolatokra velük.

Mindezek által egy olyan stabil vállalkozást tartunk fenn, mely eredményességével erősíti a magyar gazdaságot.

 


A weboldalon cookie-kat használunk, amik segítenek minket a lehető legjobb szolgáltatások nyújtásában.